Aventura assustador

use as teclas wasd para mover, barra de espaço para alternar armas e o mouse para atirar/objectivo.